DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.19.2019.185982

Цифрові технології — невід’ємний інструмент сучасного наукового дослідження

Ясміна Кривушенко

Анотація


Досліджено генезу інтегративних процесів сучасних цифрових технологій у сфері наукового дослідження. Розглянуто зміни у підходах до сучасного дослідження, які були спричинені глобалізаційними процесами об’єднання інформації і створення мережі Інтернет. Проаналізовано сучасний феномен креації інтерактивних баз даних в контексті теорії ноосфери українського дослідника і культурного діяча В. І. Вернадського та філософської концепції мережевої парадигми британо-американського антрополога і кібернетика Г. Бейтсона. Наведено приклади застосування інформаційно-комунікаційних технологій задля дослідження прикмет автентичності виробів Севрської фарфорової мануфактури середини XVIII — початку ХІХ століть. З’ясовано способи застосування сучасних цифрових технологій в ході наукового дослідження.


Ключові слова


цифрові технології; віртуалізація предметів мистецтва; цифрові музеї; оцифровування архівів культурної спадщини; віртуальні колекції предметів мистецтва; інтерактивні бази даних; сучасне наукове дослідження; сучасне мистецтвознавче дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Abasov K. K. Osnovy fylosofyy. Uchebnoe posobye dlya studentov visshyx uchebnix zavedenyj / K. K. Abasov. Maxachkala, 2010.

Bejtson G. Эkologyya razuma. Yzbrannye staty po antropologyy, psyxyatryy y эpystemologyy / G. Bejtson. M.: «Smisl», 2000. 476 s.

Vernadskyj V. Y. Byosfera y noosfera. M.: «Ajrys-press», 2012. 576 s.

Gosudarstvennyj Ermytazh. URL: https://www.hermitagemuseum.org (data zvernennya 25.05.2019).

Nacionalnyj muzej «Memorialu zhertv Golodomoru». URL: http://memorialholodomor.org.ua (data zvernennya 25.05.2019).

Bibliothèque de la Sorbonne: https://www.biu.sorbonne.fr (data zvernennya 25.05.2019).

Christie's Auction House. URL: https://www.christies.com (data zvernennya 25.05.2019).

Ebay. URL: https://www.ebay.com (data zvernennya 25.05.2019).

Hôtel Drouot. URL: https://www.drouot.com (data zvernennya 25.05.2019).

Manufacture de Sevres. Sèvres-Cité de la céramique. URL: https://www.sevresciteceramique.fr (data zvernennya 25.05.2019).

Musée du Louvre. URL: https://www.louvre.fr (data zvernennya 25.05.2019).

Pinchuk Art Center. URL: http://new.pinchukartcentre.org (data zvernennya 25.05.2019).

Sotheby's Art Market. URL: https://www.sothebys.com (data zvernennya 25.05.2019).

Turner L. METAMODERNIST // MANIFESTO / L. Turner. 2011. URL: http://www.metamodernism.org (data zvernennya 25.05.2019).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Абасов К. К. Основы философии. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / К. К. Абасов. Махачкала, 2010.

Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Г. Бейтсон. М.: «Смысл», 2000. 476 с.

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: «Айрис-пресс», 2012. 576 с.

Государственный Эрмитаж. URL: https://www.hermitagemuseum.org (дата звернення 25.05.2019).

Національний музей «Меморіалу жертв Голодомору». URL: http://memorialholodomor.org.ua (дата звернення 25.05.2019).

Bibliothèque de la Sorbonne: https://www.biu.sorbonne.fr (дата звернення 25.05.2019).

Christie’s Auction House. URL: https://www.christies.com (дата звернення 25.05.2019).

Ebay. URL: https://www.ebay.com (дата звернення 25.05.2019).

Hôtel Drouot. URL: https://www.drouot.com (дата звернення 25.05.2019).

Manufacture de Sevres. Sèvres-Cité de la céramique. URL: https://www.sevresciteceramique.fr (дата звернення 25.05.2019).

Musée du Louvre. URL: https://www.louvre.fr (дата звернення 25.05.2019).

Pinchuk Art Center. URL: http://new.pinchukartcentre.org (дата звернення 25.05.2019).

Sotheby’s Art Market. URL: https://www.sothebys.com (дата звернення 25.05.2019).

Turner L. METAMODERNIST // MANIFESTO / L. Turner. 2011. URL: http://www.metamodernism.org (дата звернення 25.05.2019).

Virtual Tours in the Gallery. URL: http://stockholm360.net (дата звернення 25.05.2019).

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370