DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152397

Досвід одеського підприємства «Артферрум» як один зі шляхів відродження ковальського мистецтва

Світлана Роготченко

Анотація


Автор досліджує маловивчену проблему відродження і розвитку ковальського ремесла та ковальського мистецтва в південному регіоні України на прикладі одеського ковальського підприємства «Артферрум». Фабрика заснована в 1989 році Олександром і Ніною Гуменюк, і сьогодні вона є одним з найбільших виробників кованих виробів не тільки в Україні, але й в Європі. Способи виробництва виробів різноманітні — від найсучасніших технологій в області обробки металу до традиційного горна і традиційного молотка в руках коваля, професія якого вічна. Роль художника на одеській фабриці якщо і не вторинна, то й не головна. Разом з тим в конструкторському бюро працює кілька художників. На відміну від кузні, де професії коваля і художника поєднуються в одній особі, «Артферрум» є типовим зразком сучасного європейського ковальського підприємства. Результати досліджень по даній темі, оприлюднені на цей момент у вигляді монографій щодо технології процесу та історії декоративного мистецтва України, поки не дали повної відповіді на питання про розвиток ковальства в Одесі. Інтерв’ю з арт-критиками, галеристами, працівниками музеїв, художниками, ковалями, власниками ковальського підприємства «Артферрум», записані автором в ході написання статті, розширили уявлення про перспективи відродження ковальського мистецтва в Одесі, де, як і в інших містах південного регіону — Миколаєві, Херсоні — за радянських часів діяльність ковальських підприємств була припинена. Звичайно, на заводах в цих містах, як і по всій території УРСР, існували ковальські цехи, але вони виконували чисто технічну роль у виробничому процесі. Про художню ковку на півдні України ніхто й не чув. Історія відродження ковальського промислу, а разом з ним і ковальського мистецтва на півдні України має свої особливості. А це означає, що культурологічні, мистецтвознавчі дослідження з даної теми мають бути продовжені.


Ключові слова


Одеса; ковальство; «Артферрум»; художник

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bilan S. Vidrodzhennya ukrayinskogo xudozhnogo kovalstva [Bilan S. Revival of Ukrainian artistic blacksmithing] //Obrazotvorche mystecztvo [Fine art]. 2012. No 3/4. S. 10–11.

Bonkovska S. Xudozhnya obrobka metalu [Bonkovsky S. Art processing of metal] // Istoriya dekoratyvnogo mystecztva Ukrayiny: u 5 t. [History of decorative art of Ukraine: In 5 volums] / golov. red. G. Skrypnyk. Kyyiv: NAN Ukrayiny, IMFE im. M. T. Rylskogo, 2011. T. 4. S. 161–182.

Doky zhyvyj kovalskyj dux... [As long as the blacksmith spirit is alive ...]. URL: https://goo.gl/aKK7m3 (last accessed: 20.11.17).

Zhurnal o metalle [Magazine about metal]. 2005. No 3–4 (6). 94 s.

Izdeliya kovki v Odesse na Kryimskom bulvare [Products forging in Odessa on Krymsky Boulevard]. URL: http://artferrum.com/kovka-odessa/kovka-na-krymskom-bulvare.html(last accessed: 20.11.17).

Interv'yu S. Rogotchenko z N. Gumenyuk [Interview with S. Rogotchenko with N. Gumenyuk]. 05.09.2016. Odesa.

Interv'yu S. Rogotchenko z O. Gumenyukom [Interview with S. Rogotchenko with O. Humenyuk]. 05.09. 2016. Odesa.

Interv'yu S. Rogotchenko z O. Gumenyukom [Interview with S. Rogotchenko with O. Humenyuk]. 15.09.2017. Odesa.

Katalog «Artferrum» [Catalog “Artferrum”]. Odesa, 2008. S. 18.

Kovalska majsternya: dialog, styl, metal [Smith Workshop: Dialogue, Style, Metal]. Kyyiv, 2011–2012. No 4 (26). S. 69–77.

Mogilevskiy V. Yu. Hudozhestvennyiy metall v arhitekture Kieva seredinyi XVII — nachala XX st.: avtoref. dis. ... kand. iskusstvovedeniya [Mogilevsky V. Y. Artistic metal in the architecture of Kiev in the middle of the XVII — beginning of the XX century: Extended abstract of the candidate’s thesis]. Moskva. 1990. 21 s.

Ornamentalne kovalstvo [Ornamental blacksmithing]// Informacijnyj katalog [Information catalog]. Ivano-Frankivsk, 2005. S. 2.

Rogotchenko S. V. Istorychni shlyaxy rozvytku xudozhnogo kovalstva naprykinci XX — na pochatku XXI storichchya. (Do istoriyi rozvytku suchasnogo kovalskogo mystecztva Ukrayiny) [Rogotchenko S. V. Historical ways of the development of artisan blacksmith in the late XX — early XXI century. (To the history of modern blacksmith art of Ukraine)] // Visnyk Xarkivskoyi derzhavnoyi akademiyi dyzajnu i mystecztv: zb. nauk. pracz [Bulletin of the Kharkov State Academy of Design and Arts: collection of scientific works] / za red. V. Ya. Danylenka. Xarkiv: XDADM, 2017. S. 66–70.

Xudozhnye kovalstvo Ukrayiny. Kn. 1: Vidrodzhennya [Artistic blacksmithing of Ukraine. Kn. 1: Revival] / O. Rogotchenko, V. Burduk, I. Rudenko. Doneczk: Region. 2007. 120 s.

Shmagalo R. T. Encyklopediya xudozhnogo metalu [Shmailo R. T. Encyclopedia of artistic metal]. Lviv: Apriori. 2015. T. 1: Svitovyj ta ukrayinskyj xudozhnij metal. Klasyfikaciya, terminologiya, stylistyka, ekspertyza [Vol. 1: World and Ukrainian artistic metal. Classification, terminology, stylistics, examination]. 420 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білан С. Відродження українського художнього ковальства //Образотворче мистецтво. 2012, No 3/4. С. 10–11.

Боньковська С. Художня обробка металу // Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник. Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2011. Т. 4. С. 161–182.

Доки живий ковальський дух... URL: https://goo.gl/aKK7m3 (дата звернення: 20.11.17).

Журнал о металле. 2005, No 3–4 (6). 94 с.

Изделия ковки в Одессе на Крымском бульваре. URL http://artferrum.com/kovka-odessa/kovka-na-krymskom-bulvare.html (дата обращения: 20.11.17).

Інтерв’ю С. Роготченко з Н. Гуменюк. 05.09.2016. Одеса.

Інтерв’ю С. Роготченко з О. Гуменюком. 05.09 2016. Одеса.

Інтерв’ю С. Роготченко з О. Гуменюком. 15.09.2017. Одеса.

Каталог «Артферрум». Одеса, 2008. С. 18.

Ковальська майстерня: діалог, стиль, метал. Київ, 2011–2012. No 4 (26). С. 69–77.

Могилевский В. Ю. Художественный металл в архитектуре Киева середины XVII — начала XX ст.: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Москва, 1990. 21 с.

Орнаментальне ковальство // Інформаційний каталог. Івано-Франківськ, 2005. С. 2.

Роготченко С. В. Історичні шляхи розвитку художнього ковальства наприкінці ХХ — на початку ХХI сторіччя. (До історії розвитку сучасного ковальського мистецтва України) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. праць / за ред. В. Я. Даниленка. Харків: ХДАДМ, 2017. С. 66–70.

Художнє ковальство України. Кн. 1: Відродження / О. Роготченко, В. Бурдук, І. Руденко. Донецьк: Регіон, 2007. 120 с.

Шмагало Р. Т. Енциклопедія художнього металу. Львів: Апріорі, 2015. Т. 1: Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза. 420 с.

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370