DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152396

Початок мистецько-наставницької діяльності О. П. Довженка

Олександр Безручко

Анотація


У статті досліджено початок мистецько-наставницької діяльності геніального українського кінорежисера та сценариста Олександра Петровича Довженка; проаналізовано його кінопедагогічну діяльність в Одеському державному технікумі кінематографії Всеукраїнського фотокіноуправління; з’ясовані можливості залучення до викладання на теакінофотовідділі Київського художнього інституту; встановлені факти роботи Олександра Довженка в методологічних комісіях «Режисерська справа» та «Соціологія та історія мистецтв, історія матеріальної культури, історія кіномистецтва» на художньому факультеті Київського державного інституту кінематографії.


Ключові слова


історія кіно; Довженко Олександр Петрович; Одеський державний технікум кінематографії; кінорежисер; Київський художній інститут; методологічна комісія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bezruchko O.V. Pedahohichnyi metod O. P. Dovzhenka: navchalnyi posibnyk [Bezrudko O. V. Pedagogical method O. P. Dovzhenko: textbook]; Kyiv. mizhnar. un-t. [vyd. 2-he, dop.]. Kyyiv: KyMU, 2012. T. 1. 266 s.

Bezruchko O.V. Pedahohichnyi metod O. P. Dovzhenka: navchalnyi posibnyk [Bezrudko O. V. Pedagogical method O. P. Dovzhenko: textbook]; Kyiv. mizhnar. un-t. [vyd. 2-he, dop.]. Kyyiv: KyMU, 2012. T. 2. 238 s.

Danko T. Maister [Danko T. Master] // Novyny kinoekrana [News of the cinema]. 1984. No 11. S. 13.

Dovzhenko O. Z debativ po dopovidi t. Vorobiova na Pershomu vseukrainskomu zizdi TDRFK [Dovzhenko O. From the debates on the report, Mr. Vorobiev at the First All-Ukrainian Congress of the Society of Friends of Soviet Cinematography and Photography] // Kinohazeta. 1931. No 10.

Dovzhenko O. Movoiu dostupnoiu milionam [Dovzhenko O. In the language available to millions] // Za bilshovytskyi film [// For the Bolshevik film]. 1937. 27 liutoho.

Dovzhenko O. P. Tvori: u 5 t. [Dovzhenko O. P. Works: In 5 volums] / uporyad. Yu. I. Solntseva, T. P. Derev’yanko. Kyiv: Dnipro, 1984. T. 4: Statti, vistupi, lektsiyi [Vol. 4: Articles, Speeches, Lectures]. 352 s.

Dovidka nachalnyka 2-ho viddilu UDB NKVS URSR Tkachenka pro O. Dovzhenka [Reference of the head of the 2 nd Department of the UDC of the NKVD of the UkrSSR Tkachenko about O. Dovzhenko] // Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine] (HDA SB Ukrainy). F. 11. Spr. S–836. T. 1. Ark. 296.

Zhurov H. Yak vony pochynaly [Zhurov G. How they started] // Novyny kinoekrana [News of the cinema]. 1989. No 6. S. 4.

Komsomolets Ukrainy [Komsomolets of Ukraine]. 1929. 15 hrudnia.

Levchuk T. V. Tomu shcho liubliu: spohady kinorezhysera [Levchuk T. V Because I love: the memories of the film director]. Kyyiv: Mystetstvo, 1987. 200 s.

Leyda D. Kommunist. Poet. Filosof [Leida J. The Communist. Poet. Philosopher] // Yskusstvo kyno [Art of Cinema.]. 1984. No 10. S. 69–72.

Rosliak R. Nezatrebuvanyi potentsial [Roslyak R. Untapped potential] // Dovzhenko i kino XX stolittia: zb. st.[ Dovzhenko and cinema of the twentieth century: collection of articles]. Kyiv: Vyd. polihraf. tsentr «TAT», 2004. S. 257–262.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archive of the Supreme Governments and Administrations of Ukraine] (TsDAVO Ukrainy). F. 1238. Op. 1. Spr. 193.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archive of the Supreme Governments and Administrations of Ukraine] (TsDAVO Ukrainy). F. 1238. Op. 1. Spr. 196.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine] (TsDAMLM Ukrainy). F. 690. Op. 4. Spr. 74.

Cherevatenko L. Khto zh takyi Tamarskyi? [Cherevatenko L. Who is Tamarsky?]// KINO-KOLO. 2001. Osin (11). S. 49–63.

Shymon A. A. Nachalo kynoobrazovanyia [Shimon A. А. The beginning of film education] // Stranytsy byohrafyy ukraynskoho kyno [Pages of the biography of the Ukrainian cinema]. Kyyiv: Mystetstvo, 1974. S. 123–140.

Shudria M. Henii naishchyrishoi proby: narysy, rozvidky, retsenzii, interviu, publikatsii [Shudry M. Genius of the sincere test: essays, intelligence, reviews, interviews, publications]. Kyyiv: Yunivers, 2005. 382 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безручко О. В. Педагогічний метод О. П. Довженка: навчальний посібник; Київ. міжнар. ун-т. [вид. 2-ге, доп.]. Київ: КиМУ, 2012. Т. 1. 266 с.

Безручко О. В. Педагогічний метод О. П. Довженка: навчальний посібник; Київ. міжнар. ун-т. [вид. 2-ге, доп.]. Київ: КиМУ, 2012. Т. 2. 238 с.

Данько Т. Майстер // Новини кіноекрана. 1984. No 11. С. 13.

Довженко О. З дебатів по доповіді т. Воробйова на Першому всеукраїнському з”їзді ТДРФК // Кіно-газета. 1931. No 10.

Довженко О. Мовою доступною мільйонам // За більшовицький фільм. 1937. 27 лютого.

Довженко О. П. Твори: у 5 т. / упоряд. Ю. І. Солнцева, Т. П. Дерев’янко. Київ: Дніпро, 1984. Т. 4: Статті, виступи, лекції. 352 с.

Довідка начальника 2-го відділу УДБ НКВС УРСР Ткаченка про О. Довженка // Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБ України). Ф. 11. Спр. С–836. Т. 1. Арк. 296.

Журов Г. Як вони починали // Новини кіноекрана. 1989. No 6. С. 4.

Комсомолець України. 1929. 15 грудня.

Левчук Т. В. Тому що люблю: спогади кінорежисера. Київ: Мистецтво, 1987. 200 с.

Лейда Д. Коммунист. Поэт. Философ // Искусство кино. 1984. No 10. С. 69–72.

Росляк Р. Незатребуваний потенціал // Довженко і кіно ХХ століття: зб. ст. Київ: Вид. поліграф центр «ТАТ», 2004. С. 257–262.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 1238. Оп. 1. Спр. 193.

ЦДАВО України. Ф. 1238. Оп. 1. Спр. 196.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 690. Оп. 4. Спр. 74.

Череватенко Л. Хто ж такий Тамарський? // KINO-КОЛО. 2001. Осінь (11). С. 49-63.

Шимон А. А. Начало кинообразования // Страницы биографии украинского кино. Киев: Мыстэцтво, 1974. С. 123–140.

Шудря М. Геній найщирішої проби: нариси, розвідки, рецензії, інтерв’ю, публікації. Київ: Юніверс, 2005. 382 с.

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370