DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152382

Спогади Ольгерда Страшинського у реконструкції польського компонента життєпису Бориса Лятошинського

Ігор Савчук

Анотація


У статті розглянуто роль спогадів Ольгерда Страшинського у реконструкції життєпису Бориса Лятошинського. Завдяки їхньому залученню до наукової дискусії деталізувався сам процес біографічної реконструкції різних етапів життєпису українського композитора. Інформативна насиченість цього джерела сприяла висвітленню й уточненню низки прогалин та уточнень у біографії митця, які мали вплив на формування його творчої особистості, передовсім раннього і пізнього етапів. Написані кілька місяців по смерті митця, вони стали першою актуалізацією для широкої громадськості життєвого наративу Б. Лятошинського.

Створені для польського мистецького часопису Ruch muzyczny спогади О. Страшинського стали першою посмертною репрезентацією творчих інтересів Б. Лятошинського для польської мистецької громади. Спогади стали однією з перших спроб включення Б. Лятошинського у польсько-український (на той час — польсько-радянський) мистецький діалог. Постійне пізнання, особливо в пізній період творчості, польської (прабатьківської), а також своєї культури за принципом конвергенції (синтезу) багатьох слов’янських культур зумовили появу у творчості українського митця так званої панслов’янської тематики пізнього етапу.


Ключові слова


спогади; Ольгерд Страшинський; Борис Лятошинський; творчий портрет; життєтворчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Gomon T. V. Rannij period tvorchosti Borysa Lyatoshynskogo: naukova rekonstrukciya za materialamy nevidomyx i malovidomyx dzherel 1910-x rokiv: dys. ... kand. mystecztvoznavstva: 17.00.03 [Gomon T. V. Early period of Boris Lyatoshynsky’s creativity: scientific reconstruction on the basis of materials of unknown and little-known sources of the 1910s: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.03]; Nacz. muz. akad. Ukrayiny im. P. I. Chajkovskogo. Kyyiv, 2017. S. 173.

Kabka G. M. Dyskurs osobovyx tekstiv diyachiv vokalnoyi kultury u mysteczkomu seredovyshhi Ukrayiny 1950–1970-x rokiv: avtoref. dys. ... kand. mystecztvoznavstva: 26.00.01 [KubkaG. M. Discourse of personal texts of the figures of vocal culture in the artistic environment of Ukraine 1950–1970s: Extended abstract of the candidate’s thesis: 26.00.01]; Nacz. akad. mystecztv Ukrayiny, In-t problem suchas. mystecztva. Kyyiv, 2015. 18 s.

Kolesnyk I. Biografichnyj svit Tarasa Shevchenka [Kolesnik I. Biographical World of Taras Shevchenko] // Ukrainian Historical Magazine. 2014. № 3. S. 78–99.

Lyst A. Shvalbe do B. Lyatoshynskogo vid 5 serpnya 1960 roku [Letter by A. Schwalbe to B. Lyatoshinsky from August 5, 1960 ]. Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo.

Lyst B. Lyatoshynskogo do M. Czarevych vid 28 serpnya 1914 r. [Vorzel] [Letter B. Lyatoshynsky to M. Tsarevich of August 28, 1914] [Vorzel]. Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo. 2 ark.

Lyst B. Lyatoshynskogo do O. Strashynskogo vid 6 grudnya 1967 roku [Letter B. Lyatoshynsky to O. Strashinsky from December 6, 1967]. Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo. 1 ark.

Lyst B. Lyatoshynskogo do O. Strashynskogo [Letter B. Lyatoshynsky to O. Strashinsky] [oriyentovno kinecz lyutogo 1968 roku]. Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo. 1 ark.

Lyst T. Oxlevskogo do B. Lyatoshynskogo vid 29 grudnya 1963 roku [Letter of T. Okhelevsky to B. Lyatoshinsky from December 29, 1963.] Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo.

Lyatoshynskyj Borys. Epistolyarna spadshhyna: u 2 t. [Lyatoshinsky Boris. Epistolary Legacy: In 2 volumes] / Golov. nauk. konsultant: I. S. Czarevych; uporyad. i avt. vstup. st.: M. D. Kopycya. Kyyiv: Zadruga, 2002. T. 1: Borys Lyatoshynskyj — Rejngold Gliyer. Lysty (1914–1956). 768 s.

Najdyuk O. Leonid Grabovskyj pro polsku kompozytorsku shkolu, «Varshavsku osin» i cyklichnu logiku istoriyi. Intervyu z Leonidom Grabovskym [Nadiuk O. Leonid Grabovsky about the Polish composer’s school, «Warsaw Autumn» and the cyclic logic of history. Interview with Leonid Hrabovsky] // Krytyka. 2018, serpen. URL: https://krytyka.com/ua/articles/leonid-hrabovskyy-pro-polsku-kompozytorsku-shkolu-varshavsku-osin-i-tsyklichnu-lohiku (last accessed 05.11.2018).

Programmka kontserta «Vecher grusti i oseni». 5 oktyabrya 1914 goda. Nachalo posle 7-mi vechera [The program of the concert «Evening of sadness and autumn». October 5, 1914. Beginning after 7 pm]. Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo. 1 ark.

Strashynskyj Olgerd [Strashinsky Olgerd] [Spogady pro B. M. Lyatoshynskogo v redakciyi M. Lyatoshynskoyi] [Memoirs of Boris Lyatoshynsky in the edition of M. Lyatoshinsky]. Avtograf [Autograph]. B/d [oriyentovno 1968 r.]. Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo. Ark. 12.

Strashinskiy Olgerd. «Moi vospominaniya o Borise Nikolaeviche Lyatoshinskom» [Strashinsky Olgerd. «My memories of Boris Nikolayevich Lyatoshinsky»]. Avtograf [Autograph]. B/d [oriyentovno 1968 r.] // Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo. 21 ark.

Strashynskyj Olgerd. «Russkyj perevod staty Olgerda Strashynskogo pod zaglavyem “Vospomynanyya o Boryse Lyatoshynskom”» [z pravkamy M. Lyatoshynskoyi]. Avtograf [Autograph]. B/d [oriyentovno 1968 r.] // Arxiv Memorialnogo kabinetu-muzeyu B. M. Lyatoshynskogo. 10 ark.

Czarevych I. Borys-Yaksa z Lyatoshyna: Do 100-richchya B. M. Lyatoshynskogo [Tsarevich I. Boris-Yaks from Lyatoshina: The 100th anniversary of B. M. Lyatoshynsky] // Muzyka [Music.]. 1995. № 1. S. 10.

Straszyński Olgierd. Wspomnienie o Borysie Latoszyńskim // Ruch muzyczny. Warszawa, 1968. № 11, 1–15 czerwca. S. 13–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гомон Т. В. Ранній період творчості Бориса Лятошинського: наукова реконструкція за матеріалами невідомих і маловідомих джерел 1910-х років: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2017. 255 с.

Кабка Г. М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мистецькому середовищі України 1950–1970-х років: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ, 2015. 18 с.

Колесник І. Біографічний світ Тараса Шевченка // Український історичний журнал. Київ, 2014. № 3. С. 78–99.

Лист А. Швальбе до Б. Лятошинського від 5 серпня 1960 року. Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 1 арк.

Лист Б. Лятошинського до М. Царевич від 28 серпня 1914 р. [Ворзель]. Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 2 арк.

Лист Б. Лятошинського до О. Страшинського від 6 грудня 1967 року. Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 1 арк.

Лист Б. Лятошинського до О. Страшинського [орієнтовно кінець лютого 1968 року]. Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 1 арк.

Лист Т. Охлевського до Б. Лятошинського від 29 грудня 1963 року. Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 1 арк.

Лятошинський Борис. Епістолярна спадщина: у 2 т. Київ: Задруга, 2002. Т. 1: Борис Лятошинський — Рейнгольд Глієр. Листи (1914–1956). 768 с.

Найдюк О. Леонід Грабовський про польську композиторську школу, «Варшавську осінь» і циклічну логіку історії. Інтерв’ю // Критика. 2018, серпень. URL: https://krytyka.com/ua/articles/leonid-hrabovskyy-pro-polsku-kompozytorsku-shkolu-varshavsku-osin-i-tsyklichnu-lohiku (дата звернення 05.11.2018).

Программка концерта «Вечер грусти и осени». 5 октября 1914 года. Начало после 7-ми вечера. [в домі родини О. Царевича]. [У програмі]: «Осенняя песня» Чайковского. «Осеннее» Черепнина. «Осенние мотивы» Гречанинова. «Листья шумели уныло» Глиэра [та ін.]. Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 1 арк.

Страшинский Ольгерд. [Спогади про Б. М. Лятошинського в редакції М. Лятошинської]. Автограф. Б/д [орієнтовно 1968 р.]. Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 12 арк.

Страшинський Ольгерд. «Мои воспоминания о Борисе Николаевиче Лятошинском». Автограф. Б/д [орієнтовно 1968 р.] // Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 21 арк.

Страшинський Ольгерд. «Русский перевод статьи Ольгерда Страшинского под заглавием “Воспоминания о Борисе Лятошинском”» [з правками М. Лятошинської]. Автограф. Б/д [орієнтовно 1968 р.] // Архів Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського. 10 арк.

Царевич І. Борис-Якса з Лятошина: До 100-річчя Б. М. Лятошинського // Музика. 1995. № 1. С. 10.

Straszyński Olgierd. Wspomnienie o Borysie Latoszyńskim // Ruch muzyczny. Warszawa, 1968. № 11, 1–15 czerwca. S. 13–14

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370