DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152377

Псевдоморфоза: теорія дизайну в мистецтвознавстві

Альона Лебедєва

Анотація


Чи можна звести дизайн до суто практичної, утилітарної дисципліни, для якої теорія — нашарування на «продукті», дескрипція втілення методу, алгоритму, за яким має створюватись річ? Репрезентація здійсненності як конструювання за сталою формою. Досконалий теоретичний конструкт з єдиною похибкою — у розумінні власної конкретності як чуттєво сприйманих якостей. Надання теоретичним питанням застосовності як виправдання їх неминучого виникнення з відсутністю видимого «результату», «висновків» і «новизни». Існування дизайну на межі уявного і вдаваного — його видимості та наявності. Протиріччя речі як «речі-в-собі» і «речі для нас» — внутрішнє відношення предмету до самого себе, що відбувається у взаємодії з ним. Річ — динамічна форма — процес, буття якого — в дії. Але річ прагне набути власного голосу, що затвердить її існування на рівні з людиною.


Ключові слова


теорія дизайну; форма в дизайні, річ; споживання; феноменологія речі

Повний текст:

PDF

Посилання


Yunger F. Sovershenstvo tehniki. Mashina i sobstvennost [Yunger F. Perfection technology. Machine and property]. Sankt-Peterburg: Vladimir Dal, 2002. 560 s.

Yaspers K., Bodriyyar Zh. Prizrak tolpyi [Jaspers K., Baudrillard J. Ghost of the crowd]. Moskva: Eksmo, 2006. 360 s.

Koval L. M. Pryntsypy formuvannya dyzaynu predmetno-prostorovoho seredovyshcha zasobamy LED-tekhnolohiy: avtoref. dys. ... kand. mystetstvoznav.: 17.00.07 [Koval L. M. Principles of the formation of object-space environment design by means of LED technologies: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.07] / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, Khark. derzh. akad. dyzaynu i mystetstv. Kharkiv, 2012. 20 s.

Katrichenko S. V. Pryntsypy ta pryyomy vykorystannya keramichnykh obrobnykh materialiv v dyzayni inter’yeru: avtoref. dys. ... kand. mystetstvoznav.: 17.00.07 [Katrichenko S. V. Principles and techniques of the use of ceramic finishing materials in interior design: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.07] / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, Khark. derzh. akad. dyzaynu i mystetstv. Kharkiv, 2012. 20 s.

Yaremchuk O. M. Kompozytsiyni zasady dyzaynu arkushevykh shryftovykh vydan: avtoref. dys. ... kand. mystetstvonav.: 17.00.07 [Yaremchuk O. M. Compositional principles of design of leaf-type fonts: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.07] / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, Khark. derzh. akad. dyzaynu i mystetstv. Kharkiv, 2012. 20 s.

Avramenko D. K. Dyzayn suchasnoyi zovnishnoyi reklamy v Ukrayini: pryntsypy formoutvorennya: avtoref. dys. ... kand. mystetstvoznav.: 17.00.07 [Avramenko D. K. Design of modern outdoor advertising in Ukraine: principles of form-making: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.07] / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, Khark. derzh. akad. dyzaynu i mystetstv. Kharkiv, 2012. 20 s.

Bozhko T. O. Metodychni osnovy udoskonalennya proektuvannya produktsiyi hrafichnoho dyzaynu: avtoref. dys. ... kand. mystetstvoznav.: 17.00.07 [Bozhko T. O. Methodical bases of improvement of designing products of graphic design: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.07] / Kyyiv. nats. un-t kultury i mystets. Kyyiv, 2011. 20 s.

Opalyev M. L. Dyzayn multymediynykh prezentatsiy: stylovi napryamky i zasoby formuvannya vizualno-obraznoyi movy: avtoref. dys. ... kand. mystetstvoznav.: 17.00.07 [Opalev M. L. Design of multimedia presentations: stylistic directions and means of formation of visual-shaped language: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.07] / M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Kharkiv. derzh. akad. dyzaynu i mystetstv. Kharkiv, 2010. 20 s.

Tarkovskiy A. Stan samim soboy [Tarkovsky A. Become yourself]. URL: http://www.stihi-rus.ru/1/Tarkovskiy/99.htm (last accessed: 15.07.2018).

Haritonovich D. E. Srednevekovyiy master i ego predstavleniya o veschi [Kharitonovich D.Ye. Medieval master and his ideas about things] // Hudozhestvennyiy yazik srednevekovya [Artistic language of the Middle Ages]. Moskva: Nauka, 1982. 270 c.

Shelling F. V. I. Bruno, ili O bozhestvennom i prirodnom nachale veschey [Schelling F. V. I. Bruno, or On the Divine and Natural Beginning of Things] // Sochineniya: v 2 t. [Works: In 2 volumes]. Moskva: Myisl, 1987. T. 1. S. 606.

Flyusser V. O polozhenii veschey. Malaya filosofiya dizayna [V. Flusser. On the state of things. Small design philosophy]. Moskva: Ad Marginem Press, 2016. 158 s.

Papanek V. Dizayn dlya realnogo mira [Papanek V. Design for the real world]. URL: http://nordisk.pp.ru/on-line/files/+blog/54A5D88A-F90C-4798-90A4-5E5FBE2BD080/10_Papanek.pdf. (last accessed: 20.08.2018).

Bodriyyar Zh. Obschestvo potrebleniya [Baudrillard J. Consumer Society]. URL: http://www.rulit.me/books/obshchestvo-potrebleniya-read-88332-1.html (last accessed: 25.08.2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Юнгер Ф. Совершенство техники. Машина и собственность. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2002. 560 с.

Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. Москва: Эксмо, 2006. 360 с.

Коваль Л. М. Принципи формування дизайну предметно-просторового середовища засобами LED-технологій: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2012. 20 с.

Катріченко С. В. Принципи та прийоми використання керамічних обробних матеріалів в дизайні інтер’єру: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2012. 20 с.

Яремчук О. М. Композиційні засади дизайну аркушевих шрифтових видань: автореф. дис. ... канд. мистецтвонав.: 17.00.07 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2012. 20 с.

Авраменко Д. К. Дизайн сучасної зовнішньої реклами в Україні: принципи формоутворення: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2012. 20 с.

Божко Т. О. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / Київ. нац. ун-т культури і мистец. Київ, 2011. 20 с.

Опалєв М. Л. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2010. 20 с.

Тарковский А. Стань самим собой. URL: http://www.stihi-rus.ru/1/Tarkovskiy/99.htm (дата обращения: 15.07.2018).

Харитонович Д. Е. Средневековый мастер и его представления о вещи // Художественный язик средневековья. Москва: Наука, 1982. 270 c.

Шеллинг Ф. В. И. Бруно, или О божественном и природном начале вещей // Сочинения: в 2 т. Москва: Мысль, 1987. Т. 1. С. 606.

Флюссер В. О положении вещей. Малая философия дизайна. Москва: АдМаргинем Пресс, 2016. 158 с.

Папанек В. Дизайн для реального мира. URL: http://nordisk.pp.ru/on-line/files/+blog/54A5D88A-F90C-4798-90A4-5E5FBE2BD080/10_Papanek.pdf.(дата обращения: 20.08.2018).

Бодрийяр Ж. Общество потребления. URL: http://www.rulit.me/books/obshchestvo-potrebleniya-read-88332-1.html (дата обращения: 25.08.2018).

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370