DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152376

Образ Григорія Сковороди у скульптурі XX — початку XXI століття

Наталія Кубриш, Андрій Тарасенко

Анотація


Досліджено образ філософа, просвітителя, поета Григорія Сковороди (1722–1794) у монументальній і станковій скульптурі України XX — початку XXI століття. Показано, що головною ідеєю розглянутих скульптурних образів Г. С. Сковороди є духовна подорож до своєї сутності. Відзначено, що увічнення образу мислителя засобами образотворчого мистецтва дає можливість утвердження національної самосвідомості та духовного самопізнання в контексті глобалізації культури. Розглянуто індивідуальне трактування особистості мислителя в монументальній і станковій скульптурі Н. В. Крандієвської, І. П. Кавалерідзе, М. І. Степанова. Визначено роль творчого освоєння світової художньої спадщини в створенні скульптурних композицій. Показано значення використання виразних можливостей різних скульптурних матеріалів у розкритті образу Сковороди. Досліджено трансформацію художнього образу в соціально-історичному та культурному контексті. Зроблено висновок, що створюючи художній образ філософа-мандрівника, Н. В. Крандієвська, І. П. Кавалерідзе, М. І. Степанов духовно поєднувалися з ним і знаходили у ньому моральну опору в часи революційної смути і тоталітарного режиму. Як і Г. С. Сковороді, художникам, які втілювали його образ в мистецтві, притаманна внутрішня цілісність, що заснована на усвідомленні і затвердженні загальнолюдських духовних цінностей. Художні якості досліджуваної нами скульптури дозволили їй подолати історичний і соціальний бар’єр і стати актуальними для сучасної культури.


Ключові слова


образ Григорія Сковороди; скульптура XX — початку XXI століття; монументи І. Кавалерідзе; творчість М. Степанова

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahtin M. M. K metodologii literaturovedeniya [Bakhtin M. М. To the methodology of literary criticism] // Kontekst-1974. Literaturno-teoreticheskie issledovaniya [Context-1974. Literary and theoretical studies]. Moskva: Nauka, 1975. S. 203–212.

Vipper B. R. Skulptura Drevney Gretsii [Vipper B. R. Sculpture of ancient Greece]. Moskva: Nauka, 1972. 436 s.

Voloshin M. O vozmozhnyih putyah skulpturyi [Voloshin M. On the possible ways of sculpture] // Liki tvorchestva [Faces of creativity.]. Leningrad: Nauka, 1988. S. 249–257.

Ivan Kavaleridze: Sbornik statey i vospominaniy [Ivan Kavaleridze: Collection of articles and memories]. Kiev: Mistetstvo, 1988. 179 s.

Kavaleridze Ivan. Teni byistro plyivuschih oblakov [Kavaleridze Ivan. Shadows of fast floating clouds] // Ivan Kavaleridze: Sbornik statey i vospominaniy [Ivan Kavaleridze: Collection of articles and memoirs]. Kiev: Mistetstvo, 1988. S. 8–125.

Kapelgorodska N. M., Synko O. R. Ivan Kavaleridze. Grani tvorchosti [Kapelgorodskaya N. M., Sinko O. R. Ivan Kavaleridze. The facets of creativity] Kyyiv: Avdi, 1995. 80 s.

Korablyova N. K. Filosofiya Serdtsa P. Yurkevicha i G. S. Skovorodyi [Korableva N. K. The Philosophy of the Heart by P. Yurkevich and G. S. Skovoroda]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=IUOaW3Qzvs4 (last accessed: 09.09.2018).

Kuper Dzh. Entsiklopediya simvolov [Cooper J. Encyclopedia of characters]. Moskva: «Zolotoy vek», 1995. 402 s.

Losev A. F. Istoriya antichnoy estetiki. Poslednie veka [Losev A. F. History of ancient aesthetics. Last century]. Moskva: Iskusstvo, 1988. Kniga 2. 448 s.

Mykola Stepanov. Skulptura. Zhyvopys. Grafika. Knyga-albom. Kyyiv, 2007. 152 s.

Pronenko Vladyslav. Ivan Kavaleridze: «Ya lipyv Bibliyu...» [Pronenko Vladislav. Ivan Kavaleridze: «I took a liking to the Bible... »] // Ukrayinskyj prostir [Ukrainian space]. Kharkiv. No 7–8 (63–64), veresen 2012 r.

Stepanov Nikolay. Stihotvoreniya [Stepanov Nikolay. Poems]. Odessa: Inga, 2001. 96 s.Tarasenko Andriy. Rozmova z M. Stepanovym 22 sichnya 2003 r. [Tarasenko Andrey. Conversation with M. Stepanov January 22, 2003] // Vlasnyy arkhiv A. Tarasenka [Own archive of A. Tarasenko].

Florenskiy Pavel. Ikonostas [Florensky Paul. Iconostasis.]. Sankt-Peterburg: MIFRIL, 1993. 366 s.

Dorogomilovo. Pamyatnik G. S. Skovorode: fotografiya [Dorogomilovo. Monument to G. S. Skovorode: photography] // Semeynyiy arhiv Velichko i Melik-Martirosyan [Velichko and Melik-Martirosyan family archives]. URL: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/62453 (last accessed: 07.09.18).

Shejko V. M., Boguczkyj Yu. P. Formuvannya osnov kulturologiyi v dobu cyvilizacijnoyi globalizaciyi (druga polovyna XIX — pochatok XXI st.) [Shaiko V. M., Bogutsky Yu. P. Formation of the basis of cultural studies in the era of civilization globalization (second half of the XIX — early XXI century)]. Kyyiv: Geneza, 2005. 592 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. К методологии литературоведения // Контекст-1974. Литературно-теоретические исследования. Москва: Наука, 1975. С. 203–212.

Виппер Б. Р. Скульптура Древней Греции. Москва: Наука, 1972. 436 с.

Волошин М. О возможных путях скульптуры // Лики творчества. Ленинград: Наука, 1988. С. 249–257.

Иван Кавалеридзе: Сборник статей и воспоминаний. Київ: Мистецтво, 1988. 179 с.

Кавалеридзе Иван. Тени быстро плывущих облаков // Иван Кавалеридзе: Сборник статей и воспоминаний. Київ: Мистецтво, 1988. С. 8–125.

Капельгородська Н. М., Синько О. Р. Іван Кавалерідзе. Грані творчості. Київ: Авді, 1995. 80 с.

Кораблёва Н. К. Философия Сердца П. Юркевича и Г. С. Сковороды URL: https://www.youtube.com/watch?v=IUOaW3Qzvs4 (дата звернення: 09.09.18).

Купер Дж. Энциклопедия символов. Москва: Золотой век, 1995. 402 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. Москва: Искусство, 1988. Книга 2. 448 с.

Микола Степанов. Скульптура. Живопис. Графіка: книга-альбом [Nikolay Stepanov. Sculpture. Painting. Graphics: Book-album]. Kyiv, 2007. 152 p.]. Київ, 2007. 152 с.

Проненко Владислав. Іван Кавалерідзе: «Я ліпив Біблію...» // Український простір. Харків. No 7–8 (63–64), вересень 2012 р.

Степанов Николай. Стихотворения. Одесса: Инга, 2001. 96 с.

Тарасенко Андрій. Розмова з М. Степановим 22 січня 2003 р. // Власний архів А. Тарасенка.

Флоренский Павел. Иконостас. Санкт-Петербург: МИФРИЛ, 1993. 366 с.

Дорогомилово. Памятник Г. С. Сковороде: фотография // Семейный архив Величко и Мелик-Мартиросян. URL: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/62453 (дата обращения: 07.09.18).

Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.). Київ: Генеза, 2005. 592 с.

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370