Бандурне мистецтво в українсько-італійській культурній взаємодії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152370

Ключові слова:

бандура, бандурне мистецтво, виконавці, бандуристи, Україна, Італія

Анотація

У статті простежено історичну ретроспективу щодо функціонування українського культурного компонента в теренах Італії як своєрідного діалогу культур. Охарактеризовано специфіку сучасної бандурної творчості на прикладі доробку українсько-італійського композитора Володимира Зубицького. Автор визначає основні тенденції розвитку бандурного виконавства у Європі та Італії, зокрема на прикладі специфіки творчості українських бандуристів та колективів з участю бандури в італійському культурному середовищі.

Біографія автора

Ірина Дружга, Національна музична академія України ім. П .І. Чайковського

пошукач кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Посилання

Broyako N. B. Teoretychni aspekty vykonavskoyi texniky bandurysta: avtoref. dys. ... kand. mystecztvoznavstva: 17.00.03 [Brojako N. B. Theoretical aspects of the performance of the bandura: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.03] / Nacionalna muzychna akademiya Ukrayiny im. P. I. Chajkovskogo. Kyyiv, 1997. 19 s.

Golyaka G. P. Tvorchist Volodymyra Zubyczkogo v konteksti rozvytku suchasnogo bayannogo repertuaru: avtoref. dys. ... kand. mystecztvoznavstva: 17.00.03 [Goljaka G. P. Creativity of Vladimir Zubytsky in the context of the development of modern bayan repertoire: Extended abstract of the candidate’s thesis: 17.00.03] / Xarkivskyj derzh. un-t mystecztv im. I. P. Kotlyarevskogo. Xarkiv, 2008. 16 s.

Dutchak V. G. Bandurne mystecztvo ukrayinskogo zarubizhzhya v nacionalnomu muzychno-kulturnomu procesi XX — pochatku XXI st.: dys. ... dok. mystecztvoznavstva: 17.00.03 [Dutchak V. G. Bandurna art of Ukrainian foreign language in the national music-cultural process of the XX — the beginning of the XXI century:Extended abstract of the Doctor’s thesis: 17.00.03] / In-t mystecztv., folklorystyky ta etnologiyi im. M. T. Rylskogo NAN Ukrayiny. Kyyiv, 2014. 580 s.

Italiya i Vatykan // Zarubizhni ukrayinci: Dovidnyk [Italy and the Vatican // Foreign Ukrainians: Directory] / [ker. avt. kol. S. Yu. Lazebnyk]. Kyyiv: Ukrayina, 1991. 252 s.

Lisnyak I. M. Stanovlennya akademizmu u bandurnomu mystecztvi XX st. [Lisnyak I. M. The formation of academicism in bandura art of the twentieth century] // Suchasni problemy xudozhnoyi osvity v Ukrayini [Modern problems of artistic education in Ukraine]. Kyyiv, 2006. Vyp. 1. S. 142–150.

Symonova E. Bandurnoe tvorchestvo V. Zubyczkogo: k probleme stylya [Simonova E. Bandurnaya creativity V. Zubitsky: the problem of style]. URL: http://prokofiev academy.ru/images/pdf/musart_17/7.%20SimonovaE_M.pdf (last accessed: 02.11.2018).

Sikorska I. M. Volodymyr Danylovych Zubyczkyj [Sikorskaya I. M. Volodymyr D. Zubytsky] // Encyklopediya suchasnoyi Ukrayiny [Encyclopedia of Contemporary Ukraine]. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13946 (last accessed: 2.11.2018).

Soronevych M. Ukrayinski zasoby masovoyi informaciyi v Italiyi // Ukrayinska gazeta v Italiyi. 4 serpnya 2010 roku [Soronevich M. Ukrainian Mass Media in Italy] // Ukrainian Newspaper in Italy. August 4, 2010]. URL: https://cutt.ly/4bYJ6 (last accessed: 28.10.2018).

Soronevych M. Ukrayinski shkoly v Italiyi. Povnyj spysok [Soronevich M. Ukrainian schools in Italy. Full list] // Ukrayinska gazeta v Italiyi. 8 veresnya 2014 roku [Ukrainian newspaper in Italy. September 8, 2014] // Ukrainian newspaper in Italy. September 8, 2014. URL: https://cutt.ly/bbYLY (last accessed: 29.10.2018).

Ukrayina kriz viky: v 15 tomax [Ukraine through the ages: In 15 volumes] / za zag. red. V. A. Smoliya [ed., Smoly V. A.]. Kyyiv: Alternatyvy, 1999. T. 15: Ukrayinci v sviti / V. P. Troshhynskyj, A. A. Shevchenko [Vol. 15: Ukrainians in the World / V. P. Troshchinsky, A. A. Shevchenko]. 352 s. URL: https://cutt.ly/jbYXs (last accessed: 01.11.2018).

Ukrayinska gazeta v Italiyi. Oficijnyj sajt [Ukrainian newspaper in Italy. Official site]. URL: www.gazetaukrainska.com (last accessed: 28.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-19

Номер

Розділ

Статті