DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152366

Український плакат Другої світової війни: зміст і форма

Ольга Гладун

Анотація


На підставі останніх досліджень український плакат Другої світової війни розглядається як цілісне художнє явище, що існує у контексті радянського плаката зазначеного періоду. Візуально-пластична мова українського плаката війни 1939–1945 років досліджується у комунікативному і художньому аспектах та аналізується з огляду на формотворчі засади попередніх мистецьких періодів 20–30-х років ХХ століття. Політичний плакат розглядається як рекламний носій ідеологічного режиму, визначається його рекламна сутність.


Ключові слова


український плакат; графіка; Друга світова війна; візуально-пластична мова; графічний дизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanasev V. A. Izobrazitelnoe iskusstvo [Afanasyev V. А. Fine art] // Istoriya gorodov i sel Ukrainskoy SSR: Kiev [History of cities and villages of the Ukrainian SSR: Kiev]. Kiev: Akademiya nauk USSR, Institut istorii, 1982. S. 391–393.

Belichko Yu. V. Bezsmertnyj podvyg narodnyj [Belichko Y. V. Immortal feat of folk]. Kyyiv: Mystecztvo, 1975. 151 s.

Butnik-Siverskiy B. S., Kozhuhov A. Ukrainskiy sovetskiy plakat. 1917–1957 [Butnik-Siversky B. S., Kozhuhov A. Ukrainian Soviet poster. 1917–1957]. Kiev, 1957. 226 s.

Vladych L. V. Majstry plakata [Vladich L. V. Wizards of the poster]. Kyyiv: Mystecztvo, 1989. 188 s.

Demosfenova G. L. Sovetskiy politicheskiy plakat [Demosthenova G. L. Soviet political poster]. Moskva: Iskusstvo, 1962. 444 s.

Istoriya ukrayinskogo mystecztva: u 6 t. [The history of Ukrainian art: In 6 volumes] // za zag. red. M. Bazhana. Kyyiv: Akademiya nauk URSR, golov. red. URE, 1968. T. 6: Radyanske mystecztvo 1941–1967 rokiv [Vol. 6: Soviet art of 1941–1967]. S. 219–247.

Kolyada I. A., Mayevskyj O. O. Nacionalni obrazy v ukrayinskomu plakati svitovoyi vijny [Kolyada I. A., Maievsky O. O. National images in the Ukrainian poster of the world war] // Ukrayina v etnokulturnomu vymiri stolit: Zb. nauk. pracz [Ukraine in the ethno-cultural dimension of the ages: collection of scientific works]. Kyyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Dragomanova, 2012. Vyp. 2. S. 357–367.

Lashkul Z. V. Ukrainskiy sovetskiy plakat v godyi Velikoy Otechestvennoy voynyi (1941–1945) [Lashkul Z. V. The Ukrainian Soviet poster during the Great Patriotic War (1941–1945)]. Kiev: Izd-vo Akad. nauk Ukrainskoy SSR, 1962. 172 s.

Mayevskyj O. O. Politychnyj plakat i karykatura yak zasoby ideologichnoyi borotby v Ukrayini 1939–1945 rr.: dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01 [Maievsky O. O. Political poster and caricature as a means of ideological struggle in Ukraine in 1939–1945. Extended abstract of the candidate’s thesis: 07.00.01] / Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny. Kyyiv, 2016. 311 s.

Rogotchenko O. O. Grafika [Rogotchenko O. O. Graphics] // Istoriya ukrayinskogo mystecztva: u 5 t. [History of Ukrainian Art: In 5 volumes] / golov. red. G. Skrypnyk, nauk. red. T. Kara-Vasylyeva. Kyyiv: NAN Ukrayiny. IMFE im. M. T. Rylskogo, 2007. T. 5. Mystecztvo XX stolittya [Vol. 5. Art of the twentieth century]. S. 308–347.

Rogotchenko O. O. Mystecztvoznavstvo: Rozdumy i zhyttya: monografiya [Rogotchenko O. O. Art studies: Reflections and life: monograph]. Kyyiv: Vydavnycztvo «Feniks», 2018. 788 s.

Sklyarska M. O. Ukrayinskyj radyanskyj plakat [Sklyarskaya M. O. The Ukrainian Soviet poster]. Kyyiv: Mystecztvo, 1971. 114 s.

Fedosov E. A., Konev K. A. Sovetskiy plakat vremen Velikoy Otechestvennoy voynyi: obschenatsionalnyiy i regionalnyiy aspektyi [Fedosov E. A., Konev K. A. Soviet poster of the times of the Great Patriotic War: national and regional aspects] // Rusin. 2015. No 2(40). S. 189–209. DOI: 10.17223/18572685/40/12 (last accessed: 30.11.2018).

Cynkovska I., Yuhymecz G. Ukrayinskyj plakat periodu Velykoyi Vitchyznyanoyi vijny u fondah NBUV [Zinkovskaya I., Yukhymets G. Ukrainian poster of the period of the Great Patriotic War in the NLUV funds] // Istoriya Ukrayiny: malovidomi imena, podiyi, fakty: zb. st. [History of Ukraine: little-known names, events, facts: collection of articles]. Kyyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2004. Vyp. 26. S. 120–133.

Yuferova A. A. Velikaya Otechestvennaya voyna v proizvedeniyah sovetskih hudozhnikov [Yuferova A. A. The Great Patriotic War in the works of Soviet artists]. Moskva: Izobrazitelnoe iskusstvo, 1985. 152 s.

Yuhymecz G. M. Ukrayinske radyanske mystecztvo 1941–1960 rokiv [. Yukhymets G. M. Ukrainian Soviet Art 1941–1960]. Kyyiv: Mystecztvo, 1983. 159 s.

Yuhnovskyj I. R. Svitovi vijny movoyu plakata [Yukhnovsky I.R. World wars in the language of the poster]. Kyyiv: Arhetyp, 2009. 208 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афанасьев В. А. Изобразительное искусство // История городов и сел Украинской ССР: Киев. Киев: Академия наук УССР, Институт истории, 1982. С. 391–393.

Белічко Ю. В. Безсмертний подвиг народний. Київ: Мистецтво, 1975. 151 с.

Бутник-Сиверский Б. С., Кожухов А. Украинский советский плакат. 1917–1957. Киев, 1957. 226 с.

Владич Л. В. Майстри плаката. Київ: Мистецтво, 1989. 188 с.

Демосфенова Г. Л. Советский политический плакат. Москва: Искусство, 1962. 444 с.

Історія українського мистецтва: у 6 т. // за заг. ред. М. Бажана. Київ: Академія наук УРСР, Голов. ред. УРЕ, 1968. Т. 6: Радянське мистецтво 1941–1967 років. С. 219–247.

Коляда І. А., Маєвський О. О. Національні образи в українському плакаті світової війни // Україна в етнокультурному вимірі століть: Зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 2. С. 357–367.

Лашкул З. В. Украинский советский плакат в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Киев: Изд-во Акад. наук Украинской ССР, 1962. 172 с.

Маєвський О. О. Політичний плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939–1945 рр.: дис. ... канд. іст. наук. 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. Київ, 2016. 311 с.

Роготченко О. О. Графіка // Історія українського мистецтва: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ: НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2007. Т. 5. Мистецтво ХХ століття. С. 308–347.

Роготченко О. О. Мистецтвознавство: Роздуми і життя: монографія. Київ: Видавництво «Фенікс», 2018. 788 с.

Склярська М. О. Український радянський плакат. Київ: Мистецтво, 1971. 114 с.

Федосов Е. А., Конев К. А. Советский плакат времен Великой Отечественной войны: общенациональный и региональный аспекты // Русин. 2015. No 2(40). С. 189–209. DOI: 10.17223/18572685/40/12

Цинковська І., Юхимець Г. Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах НБУВ // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. Вип. 26. С. 120–133.

Юферова А. А. Великая Отечественная война в произведениях советских художников. Москва: Изобразительное искусство, 1985. 152 с.

Юхимець Г. М. Українське радянське мистецтво 1941–1960 років. Київ: Мистецтво, 1983. 159 с.

Юхновський І. Р. Світові війни мовою плаката. Київ: Архетип, 2009. 208 с.

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370