DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.17.2017.140023

Марія Левитська. Драматургія сценографічної образності у просторі музичного театру

Олена Ковальчук

Анотація


Досліджено сценографічну діяльність головного художника Національної опери України Марії Левитської — представника школи Д. Лідера й автора нової просторової сценографічної концепції музичного матеріалу. Проаналізовано основні етапи творчого становлення видатної представниці театрально-декораційного мистецтва і сценографії в історичних реаліях — від початкових проявів її таланту до визрівання справжнього авторського стилю майстра драматургічних концепцій сценографічної режисури вистав музичного та драматичного театрів. Розглянуто творчо-психологічні аспекти феномену авторської режисури Марії Левитської, реконструйовані підтексти її просторово-пластичних рішень. Доведено, що поява подібної режисерської складової у сценографії робить сучасну музичну виставу не лише видовищною, але й глибоко психологічно змістовною. Матеріал подано у порівнянні із театральними системами інших представників цього виду мистецтва

Ключові слова


художник Марія Левитська; Національна опера України; українська сценографія музичного театру; психологія оформлення вистав

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezkin V. I. Iskusstvo stsenografii mirovogo teatra. Stsenografyi Rossii: David Borovskiy. Daniil Lider: v 6 t. [Berezkin V. The set design art of the world theatre. Set design in Russia: David Borovsky. Daniil Lider: In 6 volumes]. Moskva: URSS, 2008. T. 6. 717 s.

Vanslov V. Izobrazitelnoe iskusstvo i muzyikalnyiy teatr [Vanslov V. Fine art and musical theatre]. Moskva: Iskusstvo, 1963. 161 s.

Miroshnychenko M. Stsenohrafichnyi kamerton Andriia Aleksandrovycha-Dochevskoho [Miroshnychenko M. Set design pitchfork of Andriy Aleksandrovich-Dochevsky] // Kino-Teatr [Cinema-Theatre]. 2000. No. 4 (30). S. 31–34.

Molodyie hudozhniki sovetskogo teatra. Sovetskaya ekspozitsiya na mezhdunarodnoy vyistavke «Prazhskaya kvadriennale — 83»: Katalog [Young artists of the Soviet theatre. Russian exposition on the International exhibition «The Prague quadriennale’83»: A catalogue] / sost. V. P. Sokolov. Moskva; Praga, 1983. 69 s.

Levytska M. Muzy i muzyka moho teatru [Levytska M. Muses and music of my theatre] / peredm. A. Solovianenka, M. Reznikovycha. Kyiv: Lybid, 2016. 240 s.

Levytska I. Vse moie z soboiu. Omnia mea mecum porto [Levytska I. All that is mine comes with me]. Kyiv: Sofiia-A, 2004. 177 s.

Nirod F. Spohady khudozhnyka, abo Zapysky shchaslyvoi liudyny [Nirod F. Artist’s memoir, or the Notes of a happy man] / upor. N. Mykhailovoi, V. Tomazova; vst. st., prym. V. Tomazova. Kyiv: Lybid, 2004. 180 s.

Khomenko N. D. D. Lider [Khomenko N. D. D. Lider] // Ukrainska akademiia mystetstva: Doslidnytski ta naukovi pratsi [Ukrainian Academy of Arts: Reseach and scientific works]. Kyiv, 1997. Vyp. 4. S. 179–180.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Сценографы России: Давид Боровский. Даниил Лидер: в 6 т. Москва: URSS, 2008. Т. 6. 717 с.

Ванслов В. Изобразительное искусство и музыкальный театр. Москва: Искусство, 1963. 161 с.

Мірошниченко М. Сценографічний камертон Андрія Александровича-Дочевського // Кіно-Театр. 2000. No 4 (30). С. 31–34.

Молодые художники советского театра. Советская экспозиция на международной выставке «Пражская квадриеннале — 83»: Каталог / сост. В. П. Соколов. Москва; Прага, 1983. 69 с.

Левитська М. Музи і музика мого театру / передм. А. Солов’яненка, М. Резніковича. Київ: Либідь, 2016. 240 с.

Левитська І. Все моє з собою. Omnia mea mecum porto. Київ: Софія-А, 2004. 177 с.

Нірод Ф. Спогади художника, або Записки щасливої людини / упор. Н. Михайлової, В. Томазова; вст. ст., прим. В. Томазова. Київ: Либідь, 2004. 180 с.

Хоменко Н. Д. Д. Лідер // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та наукові праці. Київ, 1997. Вип. 4. С. 179–180.

ISSN: 2309-8155 (Print), e-ISSN: 2663-0370