Редакційний штат

Головний редактор
Ігор САВЧУК
доктор мистецтвознавства, професор, директор ІПСМ НАМ України (Україна)

Редакційна колегія

Руслана БЕЗУГЛА
доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України (Україна)

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу театрознавства ІПСМ НАМ України (Україна)

Марина ГУБАРЕНКО
доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу естетики ІПСМ НАМ України (Україна)

Даніель ЗАВАНЬО
доктор філософії (PhD), доцент, Університет Мілан-Бікокка (Італія)

Ірина ЗУБАВІНА
доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України (Україна)

Олександр КЛЕКОВКІН
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу естетики ІПСМ НАМ України (Україна)

Олена КОЛОСНІЧЕНКО
доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)

Даріуш КОСІНСЬКИЙ
доктор наук, професор кафедри перфоматики факультету польських студій, Яґеллонський університет в Кракові, віце-директор театрального інституту Збігнева Рашевського у Варшаві (Польща)

Мірослав Пьотр КРУК
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії середньовічного мистецтва Інституту історії мистецтва Гданського університету, куратор відділу православного мистецтва Національного музею у Кракові (Польща)

Марина ПРОТАС
доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу кураторської виставкової діяльності і культурних обмінів ІПСМ НАМ України (Україна)

Олексій РОГОТЧЕНКО
доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України (Україна)

Роман Павел САПЕНЬКО,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії культури Зеленогурського університету (Польща)

Віктор СИДОРЕНКО
кандидат мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу візуальних практик, ІПСМ НАМ України (Україна)

Боґдан ТРОХА
доктор філології, професор Зеленогурського університету (Польща)

Поліна ХАРЧЕНКО
кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ  України (Україна)

Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ
кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІПСМ НАМ України (Україна)

 

РЕЦЕНЗЕНТИ

Лія БЕТСТОН
кандидат мистецтвознавства, професор музики, Хантер-коледж, Нью-Йоркський міський університет (США)

Блер РУБЛ
заслужений дослідник, Міжнародний центр підтримки науковців імені Вудро Вільсона (США)

Гліб ВИШЕСЛАВСЬКИЙ
кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України (Україна)

Вікторія КАШАЮК
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Україна)

Mаріанна КОПИЦЯ
доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського (Україна)

Kамеліа НІКОЛОВА
доктор наук (театрознавство), професор Національної академії театру та кіно (Болгарія)

Леся СМИРНА
доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, начальник відділу міжнародних наукових та мистецьких зв’язків НАМ України (Україна)

Павло ШОПІН
доктор філософії (PhD), доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Україна)